Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dne 22. 6. 2017 Uměleckoprůmyslové museum v Praze představilo secesní umění ze svých sbírek italskému publiku výstavou IL LIBERTY e la rivoluzione europea delle arti, Dal Museo delle Arti Decorative di Praga, ta je redukovanou reprízou úspěšné výstavy Secese/Vitální umění 1900, která byla prezentována v Obecním domě v Praze v letech 2013–2015. Rozsah výstavy byl upraven především s ohledy na význam reprezentace českého kulturního dědictví v zahraničí a atraktivitu exponátů pro zahraniční publikum (výběr klíčových českých autorů a děl charakteristických pro českou uměleckou a řemeslnou produkci).

Mezi nejcennější exponáty výstavy patří díla světoznámého A. Muchy (plakát Medee, 1898, návrhy pro Le Pater—5 listů, dekorativní malby pro pavilon Bosny a Hercegoviny pro světovou výstavu v Paříži, 1900 a další), dále dekorativní malby J. Preislera Jaro, Podzim z roku 1899, ale také nábytkové kusy L. Bauera, J. Kotěry, J. Gočára i plakát G. Klimta k první výstavě spolku Secese.

Při výběru byly brány v úvahu též historické souvislosti s Terstem a Čechami v době před první světovou válkou. Výstava se uskutečňuje díky letité spolupráci s výstavní společností Villagio Globale Int. UPM v minulosti připravilo několik zásadních výstav právě do Itálie, např. Art-Deco či Biedermeier pro Padovu. V Itálii je velký zájem o české užité umění zejména proto, že zde nejsou tradiční uměleckoprůmyslová muzea, která by takto mohla připravit dobovou výstavu.

Výstavu je možné navštívit v Italském Terstu v Museo storico del Castello di Miramare e Scuderie del Castello di Miramare až do 7. 1. 2018.


Plakát k výstavě
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
IL LIBERTY e la...) Paneláci v...) Josef Sudek:...) 24. Letní...) DESIGNÉŘI DĚTEM) Umění...) Josef...) Paneláci v Ústí...) Sonja Bullaty &...) Oheň/Hlína/Led:...) Paneláci v...) EXPOZICE/Zdeněk...) 4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Český kubismus) Historická budova...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)