29. listopad 2017
Přijďte do muzea na jógu nebo tvořivý workshop)
27. listopad 2017
Komentovaná prohlídka historické budovy 5. 12.)
26. listopad 2017
Slavnostně jsme přivítali knihy Evy Uchalové Modelový dům Arnoštka Roubíčková a Oldřich Rosenbaum)

Pasáček, Ovečka
Jaroslav Horejc, 1909
lipové dřevo
Pasáček (1909) a Ovečka (1909)