ANO, BYLY A JSOU: VELKÉ ŽENY V ČESKÉM SKLE – PŘEDNÁŠKA

23.06.2020 v 18 hodin

Přednáška prof. PhDr. Sylvy Petrové s návštěvou expozice Plejády skla.

Přednáškový nebo multifunkční sál a  expozice Plejády skla 1946 – 2019.

Vstupné 50 Kč, vstup do expozice zdarma.

Rezervace ZDE

Přednáška vznikla jako polemika se známou statí americké kurátorky Lindy Nochlin: Why Have There Been No Great Women Artists z roku 1971, která spustila vlnu feministických studií dokazujících, že ženy nemohly být mimořádnými umělkyněmi díky svým rolím ve společnosti a gendrové převaze mužského prvku v umělecké praxi.  Přináší málo známé informace o opaku, který přes všechny těžkosti a problémy naopak ženy v českém skle dokázaly heroicky naplnit a přispět tak  nemálo ke světovému věhlasu českého autorského skla.  A to i  před druhou světovou válkou, ale hlavně po ní. Přednáška je založena na promítání více jak sedmi desítek sklářských děl  a portrétů těchto žen a přibližuje  část obsahu výstavy Plejády 1946 – 2019.

Prof. PhDr. Sylva Petrová, kurátorka sbírky moderního a současného skla UPM, specialistka na české autorské sklo po roce 1945, autorka knihy České sklo , vyd. v roce 2018, a  autorka a spoluautorka stálé výstavy Plejády skla 1946  – 2019 v UPM.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1