ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA RITUÁLY A SLAVNOSTI

21. 03. 2023 v 18 h

Výstavní sál stálé expozice

Kolektivní rituální obřady, především křesťanské bohoslužby, byly vždy spojeny s užitím hodnotných liturgických nádob a rouch, často náročně umělecky zpracovaných. Bohatě zastoupeno je liturgické náčiní, kalichy, drobné textilie na jejich překrytí, nádobky na hostie, monstrance, kadidelnice či svícny.

Z liturgických slavností pak vzešly i ty světské, jejichž škála sahala od lidových veselic a karnevalů, šlechtických turnajů a her přes městské a cechovní oslavy, univerzitní ceremoniály až po národní svátky nebo světové výstavy. Slavily se i významné rodinné události. Ke všem těmto příležitostem vznikala jedinečná výbava – například unikátní cínové holby a konvice, které patřily od konce 15. století k nezbytnému reprezentativnímu vybavení řemeslnických cechů, holby a džbány, svatební truhly a nádobí na slavnostní tabuli.

Sálem provede tým kurátorů PhDr. Markéta Grill Janatová, PhDr. Jan Mergl, Ph.D. a PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)