ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SÁLU DESIGN A FENOMÉNY MODERNITY

16. 05. 2023 v 18 h

pOHLED DO VÝSTAVY - DESIGN

Komentovanou prohlídku sálu E stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život s názvem Design a fenomény modernity povede kurátorka PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

Design se stal integrujícím faktorem moderní a postmoderní kultury, neboť propojoval nové poznatky a technologie s oblastí umělecké tvorby. Od počátku jej provází idea zušlechtění výroby a vkusu. Podobně je tomu dnes, kdy se design stále více zmocňuje nejen tvorby věcí, ale i informací a virtuálních světů, a patří k hlavním sférám rozvíjejících se „kreativních odvětví“.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)