ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SÁLU UTOPIE, KOSMOS, HRA

13. 06. 2023 v 18 h

Pohled do výstavního sálu

Komentovanou prohlídku sálu F stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život s názvem Utopie, kosmos, hra povedou PhDr. Iva Knobloch, Ph.D. a PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.

Touhu odhalit tajemství vesmíru dokládají už různé druhy slunečních hodin z 18. a 19. století. Ale až ve 20. století se prosadila cesta designu jako fikce a hry, která umožňuje svobodnou kreativitu a odpoutává lidskou existenci od sféry přísné účelnosti a praktických potřeb. Tehdy do popředí vystoupila potřeba probuzené emocionality a významového ozvláštnění vyjádřená ironickými hrami postmoderny.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)