ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SÁLU ŽIVOT FOREM

18. 04. 2023 v 18 h

Pohled do výstavy - nábytek

Komentovanou prohlídku sálu C stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život s názvem Život forem povedou PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. a PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.

K přírodě se obracely různorodé a často protikladné umělecké proudy. Jedni v ní obdivovali harmonii a uspořádanost, druzí oslavovali nespoutanost jejích živlů. Promítali tak do ní dvojí směřování lidské existence – na jedné straně touhu po světě racionálně uchopitelném a vyváženém, po stabilitě nadčasového řádu, a na druhé straně vůli po změně, spontánní dynamice a prosazení všech skrytých potencí a energií.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)