ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

14. 02. 2023 v 18 h

Art Life - stálá expozice

Nová expozice představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Jejím ústředním tématem je umění v životním pohybu.

Expozice sleduje specifickou a velmi zajímavou povahu užitého umění a designu, které přesahují čistě vizuální zážitky. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí existenciální smysl věcí, jejich účel, zjištění pro koho, jak a proč vznikly. Tyto souvislosti však nezastiňují kvalitu samotných exponátů, výjimečnost unikátních děl a jejich tvůrců, stejně jako poetiku a tajemství každodenních předmětů.

Expozicí provede Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)