BAROKNÍ SKLO VE SBÍRCE VOJTĚCHA LANNY

11. 10. 2022 v 18 h

Okenní terč ze sbírky Vojtěcha Lanny

PhDr. Jan Mergl, PhD., jeden z kurátorů výstavy Sběratel. Lannova sbírka skla, promluví o barokním skle ve sbírce Vojtěcha Lanny.

Dnes obecně přijímaný názor o zásadním přínosu českého barokního řezaného skla a zlomové roli, kterou sehrálo ve vývoji světového sklářského umění, se začal utvářet a prosazovat během poslední čtvrtiny 19. století. Nemalým podílem k tomu přispěla také sběratelská aktivita Vojtěcha Lanny završená roku 1906 darováním obsáhlého souboru barokního skla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea..

Soubor skla 17. a 18. století z Lannovy sbírky je nad jiné zřetelným dokladem sběratelova zájmu co nejúplněji a s vědomím historického významu i uměleckořemeslné kvality podchytit všechny důležité projevy barokní sklářské tvorby z jejího raného i vrcholného období. Obsahuje mnohá mistrovská díla řezáčů skla nejen z Čech, ale i ostatních významných středoevropských center sklářského umění.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč