BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY – DVOUDENNÍ DÍLNA

07.08.–08.08.2020

Restaurátorka textilu Ing. Alena Samohýlová

Dvoudenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Nabízí účastníkům možnost se seznámit s historickými technikami barvení textilu přírodninami (vlny a hedvábí), které používali naši předkové až do poloviny 19. století.Teoretický úvod představí rostlinné a živočišné zdroje organických barviv a historické technologie a techniky barvení přírodninami. V praktické části si účastníci připraví barvicí lázně z několika rostlinných zdrojů pro základní barvy (červená, žlutá, modrá) a ukázku živočišného barviva. Současně se seznámí s technikou vázané batiky na hedvábí a osvojí si její základy. Domů si odnesou vzorník přírodních barviv (žlutá, červená, modrá, hnědá, zelená) a originální batikovanou hedvábnou šálu.

Termín:
pátek 7. 8. 2020 od 15 do 19 hodin (4 hodiny)
sobota 8. 8. 2020 od 9 do 18 hodin (8 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

Počet účastníků:
maximálně 10

Cena 2900 včetně materiálu, pomůcek a hedvábného polotovaru

Rezervace:
na email havlova@upm.cz do středy 5. 8. včetně potvrzení o uskutečněné platbě

Platební údaje:
číslo účtu 20001-16337011/0710
variabilní symbol 782
text pro příjemce jmeno_prijmeni_barveni

Před návštěvou dílny barvení doporučujeme účastníkům zúčastnit se se v úterý 4. 8. 2020 v 18 hodin přednášky Barvení textilu přírodními barvivy s Ing. Alenou Samohýlovou, která se koná v přednáškovém sále v přízemí, vstupné 50 Kč.

Lektorka:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1