CASA IMMAGINARIA. LIVING IN A DREAM

18. 01. – 30. 04. 2023

kurátor: Adam Štěch
design výstavního a grafického řešení: Matěj Činčera, Jan Kloss (OKOLO)


Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje ve spolupráci se studiem OKOLO projekt, s nímž se Česká republika účastnila 23. Trienále designu a architektury v Miláně, které mělo téma Unknown Unknowns: An Introduction to Mysteries (15. 6. – 11. 12. 2022). Kurátor Adam Štěch vybral několik mezinárodních výtvarníků zabývajících se digitálním designem, kteří vytvořili snové fiktivní interiéry odkazující k současnému fenoménu tzv. dreamscapes. Tato fiktivní alternativa úniku od problémů reálného světa do neznámého prostředí snového idealismu zaplavila Instagram a další sociální sítě především v pandemických letech 2020 a 2021 a stala se pro mladé tvůrce svébytnou kreativní cestou.

Vytištěné a v prostoru instalované velkoformátové obrazy digitálních vizualizací fungují na výstavě jako symbolické portály do imaginativních a neskutečných světů, které vytvořili přední světoví výtvarníci Alberto Carbonell, Alexis Christodoulou, Hugo Fournier, Stefano Giacomello, Bérénice Golmann-Pupponi, Hannes Lippert, Paul Milinski, Joe Mortell, André Reisinger, Victor Roussel, Charlotte Taylor a studio Six N. Five.

Pro historický kontext jsou v expozici představeny také desítky příkladů fantastických, fiktivních a spekulativních architektonických, designérských a uměleckých projektů napříč historií. Vize neo-klasicistních architektů, surrealistických malířů, modernistických architektů a současných digitálních umělců vytváří kontextuální pozadí pro současnou tvorbu, která je často těmito projekty z minulosti inspirována. Společně odhalují historii i současnost hledání neznámého a snového jako alternativy k našemu reálnému a nelehkému bytí.

Trienále včetně českého projektu letos navštívilo 306 tisíc návštěvníků. K české expozici vznikla stejnojmenná publikace se statí Adama Štěcha o novém fenoménu fiktivních interiérů, kterou prodává muzejní e-shop (https://www.upm.cz/casa-imaginaria-living-in-a-dream/)

Více informací o české účasti na 23. Trienále designu a architektury v Miláně: https://triennale.org/eventi/repubblica-ceca-casa-immaginaria


Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 hodin
středa až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč | snížené 40 Kč