CASA IMMAGINARIA. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

21. 02. 2023 v 17 h

Komentovaná prohlídka výstavy Casa immaginaria: Living in a Dream s MgA. Adamem Štěchem.

Výstava vznikla u příležitosti 23. Trienále Miláno s tématem Unknown Unknovns: An Introduction to Mysteries, a je v ní představen výběr mezinárodních výtvarníků zabývajících se digitálním designem.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 130 Kč | snížené 90 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)