CO ZNAMERNÁ „ŽÍT LIDSKY“ PODLE SVAZU ČS. DÍLA (1914–1948). PŘEDNÁŠKA

04. 09. 2024 v 17 h

Figurky z porcelánu - hudebníci

Přednášku k výstavě Žijeme lidsky? Svaz československého díla 1914–1948, hnutí za reformu bydlení povede kurátorka PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.

Svaz československého díla měl v době své největší popularity (1930) až 500 členů, kteří tvořili velmi pestrou profesionální, geografickou a názorovou základnu a ovlivňovali směřování Svazu. Sousloví „žít lidsky“ použil v roce 1931 dlouholetý předseda Svazu Pavel Janák a vyjádřil tak smysl jeho modernizačních aktivit, které cílily na pochopení a naplnění duchovních, kulturních a materiálních potřeb lidské existence v měnícím se světě turbulentních událostí první poloviny 20. století.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč