DYZAJNIŠTĚ

10. 10. 2021 10–12 h, 14–16 h

Každý může myslet jako designér
Dyzajniště

Tvůrčí dílny „designového myšlení“ pro děti ve věku 9 – 13 let na zahradě muzea nebo v ateliéru (podle počasí). Sraz u recepce historické budovy UPM.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstup zdarma k platné vstupence na Designblok