HISTORICKÉ TECHNIKY TKANÍ – PŘEDNÁŠKA

18.08.2020 v 18 hodin

Přednáška Ing. Aleny Samohýlové, restaurátorky UPM, která se podílela na výběru tapiserií a textilií a způsobu jejich konzervace v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ v letech 2015-2017, jehož výsledky představuje výstava Umění restaurovat.

Během přednášky představí Ing. Alena Samohýlová účastníkům ruční techniky tkaní v historickém kontextu.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1