HRAČKY NEBO UMĚLECKÁ DÍLA? PŘEDNÁŠKA

21. 02 2023 v 18 h

Dřevěné figurky v sokolském kroji

Přednáška kurátorky Mgr. Marie Míčové nejen k výstavě Tititi – hračky a objekty.

Zobrazení člověka bylo vždy jedním ze základních témat umění, ale jak se projevuje v oblasti designu? V tvorbě hraček má figura jako námět nebo prostředek realizace množství podob (panenky, loutky, hrací figurky ad.). České dřevěné hračky 20. století reflektují tradice, stávají se uměleckými díly a odrážejí také bouřlivé proměny společenského klimatu.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč