JAK SE DĚLÁ (MOJE) VÝSTAVA

STÁLÝ PROGRAM PRO ŠKOLY / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Žáci na edukačním programu

Program pro 4. – 5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Co všechno je potřeba vymyslet, zařídit a uskutečnit, aby mohla být v muzeu otevřena výstava?
A kdo všechno se na tvorbě výstavy podílí?
Společně se staneme jednotlivými členy pracovních týmů a na vlastní kůži poznáme,
jak to v muzeu při vytváření výstav chodí. Vzájemně si pak představíme jednotlivé profese
a jejich role při přípravě aktuální výstavy.

V programu budeme využívat pracovní listy Jak se dělá výstava, které si pak odneseme domů.
Více o programu

Program pro 6. – 9. ročník základní školy, gymnázia, SŠ, ZUŠ

anotace
Jakou roli ve společnosti hrají muzejní instituce a proč jsou stále provozovány?
Co všechno je nezbytné k vytvoření, produkování a provozování výstavy?
Společně si v týmech vyzkoušíme pracovní úkoly a výzvy související s tvorbou výstavy v muzeu.
Poznáme výstavu nejen z pozice návštěvníka, ale i z pohledů muzejních pracovníků, které si představíme
navzájem v jednotlivých týmech.

V programu budeme využívat pracovní listy Jak se dělá výstava, které si pak odneseme domů.
Více o programu

Fotogalerie