JAN KOULA A UMĚLECKÉ ŘEMESLO – PŘEDNÁŠKA

14.07.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula (1855–1919) patřil k výrazným osobnostem české národní kultury konce 19. století. Byl mnohostranně činný – projektoval architekturu, působil jako pedagog na pražské technice, podílel se na přípravě výstav či spravoval sbírky Národního muzea.

Na předním místě Koulových zájmů stálo umělecké řemeslo. Stal se vynikajícím znalcem uměleckořemeslných památek, soustředěně se věnoval jejich dokumentaci a následně se jimi inspiroval ve vlastních návrzích rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1