JAN KOULA MUZEJNÍK – PŘEDNÁŠKA

08.09.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula se společně s Antonínem Wiehlem zúčastnil i soutěže na návrh budovy dnešního Národního muzea. Jeho projekt sice neuspěl, ale do muzea nastoupil v roce 1892 jako kustod. Následně se stal prvním ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, vybudoval první expozici těchto oborů. Byl velmi aktivní i v samotné sbírkotvorné činnosti, spolupracoval s mnoha muzejními institucemi a muzejníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1