JOSEF SUDEK A ČESKÁ FOTOGRAFIE 50. LET. PŘEDNÁŠKA

22. 03. 2022 v 18 hodin

Pozvánka na přednášku s fotografií Josefa Sudka
Josef Sudek: Zátiší podle Caravaggia – Noc, 1956

Josef Sudek. V temnosvitu Sorely.

Jaké měly dvě krátce po sobě následující totality vliv na Sudkovu tvorbu? Jsou Sudkova Jednoduchá zátiší reakcí na státem diktovanou metodu socialistického realismu? Jak se 50. léta promítla do Sudkovy první monografie? Čím se tento přístup Lubomíra Linharta lišil od pozdějších studií Jana Řezáče, Anny Fárové, Zdeňka Kirschnera, Antonína Dufka, Jana Mlčocha a dalších autorů?

Přednáška Tomáše Pospěcha je doprovodným programem k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč