JOSEF SUDEK A FOTOKLUB PRAHA

29. 06. 2024 – 06. 10. 2024

Kurátor: Jan Mlčoch
Grafický design: Štěpán Malovec

Po 1. světové válce patřil k významným hybatelům fotografického dění vedle profesionálů pražský Český klub fotografů amatérů. Řada nových členů ale přicházela s podstatně jinou životní zkušeností i názory na tvorbu. V reakci na názorový nesoulad založilo několik mladých 3. června 1922 vlastní FOTOKLUB PRAHA. Jejich vzorem a mentorem byl Američan českého původu Drahomír Jindřich Růžička, který hlásal nedotknutelnost negativu, tzv. čistou fotografii. Byli označováni za novou školu, bromisty (protože odmítali tvárné fotografické procesy jako gumotisk apod.), někdy též za puristy či puristické piktorialisty. Jejich hlavním motivem se stalo samotné světlo, nikoliv fotografovaný objekt – ten byl často velice prostý.

Účastníkem všech těchto změn byl i Josef Sudek, toho času student Státní grafické školy v Praze. Základem další výstavy v Galerii Josefa Sudka, věnované dosud nevystavovaným pracím spjatými s činností Fotoklubu Praha, je proto soubor Sudkových fotografií z této doby.

Komorní přehlídka představí Sudkovy snímky z Karlína (v tamní Invalidovně fotograf žil) nebo z okolí Vltavy a též pracovní téma či pozoruhodné zátiší. Vystavujeme i ukázky jeho adjustovaných děl z 20. let, která byla inspirací pro fotografova slavná puřidla 60. let. Sudkovy práce doplňují snímky D. J. Růžičky, progresivního Jana Lauschmanna, Adolfa Schneebergera, Jaroslava Fabingera, ale i zapomenutých autorů, jako např. Cyrila Bejsty a Jaroslava Štěpánka. Všechny práce vykazují společné znaky: maximální práci se světlem, kultivovanou volbu námětů, jemné stříbřité zvětšeniny

Sudek s dalšími druhy z Fotoklubu Praha, jehož stěžejní aktivity spadají do let 1922 až 1924, velice intenzivně pracovali, vystavovali a publikovali, někteří z nich obesílali i zahraniční fotosalóny. Fotografie doplňují další informace, včetně seznamu několika desítek jeho členů. Mnohé známe jen z reprodukcí v dobových časopisech, jiné jen jako jména v katalozích. Fotoklub Praha je tak otevřeným tématem pro současné i budoucí badatele.

.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

PROCHÁZKA PRAHOU JOSEFA SUDKA
06. 07. 2024 v 16 h - Galerie Josefa Sudka
detail

JOSEF SUDEK A FOTOKLUB PRAHA. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
11. 09. 2024 v 17 h - Galerie Josefa Sudka
detail

JOSEF SUDEK A FOTOKLUB PRAHA. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
02. 10. 2024 v 16 h - Galerie Josefa Sudka
detail

PROCHÁZKA PRAHOU JOSEFA SUDKA
05. 10. 2024 v 16 h - Galerie Josefa Sudka
detail

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
říjen až březen středa, sobota a neděle 11 – 17 h
duben až září středa, sobota a neděle 12 – 18 h
Galerie je otevřena pouze v době konání výstavy, se vstupenkou z hlavní budovy je vstup do galerie zdarma.


Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč