KABINETY. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

23. 01. 2024 v 18 h

Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek. Detail

Komentovaná prohlídka s kurátorem PhDr. Jiřím Fronkem, Ph.D.

Výstava představí 21 vzácných kabinetů ze sbírky UPM, Národního památkového ústavu, ale také  z oblastních a soukromých sbírek. Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším pracím v historii uměleckého řemesla. Jejich kořeny lze sledovat již ve vyspělých kulturách starověku, přední místo zaujímaly v luxusním mobiliáři panovnických dvorů evropského novověku, ale svou vrcholnou roli sehrály v éře manýrismu a časného baroku, kdy se jako „Kunstkammer en miniature“ staly svébytným uměleckým dílem, reprezentujícím složitý myšlenkový svět idejí novověké přírodní filosofie. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 200 Kč | snížené 130 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)

Pro členy programu Moje museu(p)m zdarma