KABINETY. PARVUS MUNDUS. PŘEDNÁŠKA

27. 02. 2024 v 18 h

Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek. Detail

Přednášku s názvem Kabinety. Parvus Mundus povede kurátor výstavy Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek PhDr. Jiří Fronek Ph.D.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč
Pro členy programu Moje museu(p)m zdarma