KONZERVOVÁNÍ HISTORICKÉHO TEXTILU – PŘEDNÁŠKA

15.09.2020 v 18 hodin

Přednáška naváže na výstavu Umění restaurovat, která představuje výsledky projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. Konzervační postupy uplatněné v rámci projektu uvedeme v kontextu zásahů na historickém textilu prováděných v minulosti. Na několika výjimečných sbírkových předmětech (např. tapiserie Svatba Zenobie s Odenatem, tzv. Broumovská kasule, dámské pozdně rokokové šaty) ukážeme konkrétní metody restaurování historického textilu, jak byly praktikovány od 60. let 20. století restaurátorkami muzea nebo externími dílnami. Srovnání rozdílných přístupů ukáže cestu ke konzervačním metodám, které jsou vedeny snahou zachovat v co největší míře autentickou podobu textilní památky.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1