KOULŮV ČESKÝ INTERIÉR PRO SVĚTOVOU VÝSTAVU V PAŘÍŽI 1900 – PŘEDNÁŠKA

25.08.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Roku 1899 byli Jan Koula a Josef Fanta pověřeni přípravou Českého interiéru, reprezentativní expozice pražské Obchodní a žinostenské komory na Světové výstavě v Paříži 1900. Návrh a realizaci jídelny Českého interiéru lze považovat za vyústění Koulových snah nalézt stylový projev, v němž se propojují tradice umění české renesance s projevy lidové kultury. Převážná část Českého interiéru – nábytek, sklo a keramika – byla po skončení pařížské výstavy uložena do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1