KRÁSA MOBILIÁŘE. PŘEDNÁŠKA

21. 11. 2023 v 18 h

Dřevěná intarzie

Poznejte krásu dřeva a ozdobných technik nejčastěji používaných na historickém mobiliáři na přednášce vedoucího restaurátorského oddělení UPM v Praze Tomáše Sterna.

Určitě už vás někdy při pohledu na krásný historický mobiliář napadlo, že byste chtěli vědět, z jakého dřeva je vyroben a jakým způsobem vznikla jeho výzdoba. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky k druhům používaných dřevin a výzdobných technik se můžete dozvědět na přednášce restaurátora dřeva UPM Tomáše Sterna.

Přednáška bude doplněna ukázkami materiálů, ze kterých se mobiliář vyrábí, a postupy některých ozdobných technik. Na závěr nahlédneme do stálé expozice Art. Live. Umění pro život, v níž vám restaurátor představí vybrané exponáty ze sbírky nábytku UPM.

Ing. Tomáš Stern – absolvent Vyšší školy restaurátorské v Písku, obor restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, a , fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, oboru dřevařské inženýrství, působí od roku 1999 jako restaurátor dřeva v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Od roku 2017 vede restaurátorské oddělení. Během více než dvacetileté praxe spolupracoval na přípravě mnoha sbírkových předmětů pro krátkodobé i dlouhodobé výstavy UPM.

Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

logo Financováno Evropskou unií

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 120 Kč