KDYŽ SVĚTLO KRESLÍ MODŘE. ODBORNÁ DÍLNA

28. 11. 2023 v 16 h

Různé papíry a nůžky na stole

Objevte půvab jedné z historicky nejstarších fotografických technik, kyanotypie, která dokáže vykreslit křehké obrazy modrých tónů.

Roku 1842 anglický přírodovědec a astronom Sir John Frederick Herschel vynalezl fotografickou techniku založenou na citlivosti železitých solí ke světlu – kyanotypii. Botanička Anna Atkins v roce 1843 využila tuto techniku pro ilustrace své knihy o mořských řasách. Vdechla tak technice šíři umělecké kreativity, ve které jde kyanotypie využít. Chcete objevit její modré kouzlo i vy? Během odborného workshopu se nejdříve seznámíme s historií a technikou kyanotypie, a poté si ji v ateliéru pro návštěvníky sami vyzkoušíme.

Workshop je součástí cyklu Materiály, techniky, postupy.

Mgr. Magdalena Nerudová: Absolventka oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK, kde se soustředila na téma vlámské a české figurální kabinetní malby, které nyní dále zpracovává ve své dizertační práci. Od roku 2020 působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze jako správkyně depozitáře plakátů a obrazů.

MgA. Markéta Šíblová: Absolventka Ateliéru restaurování papíru a knižní vazby na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Od roku 2013 působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Zabývá se restaurováním a preventivní konzervací papírových sbírkových předmětů, zaměřuje se na restaurování fotografie.

Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

logo Financováno Evropskou unií

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 500 Kč