LANNOVA SBÍRKA SKLA. PŘEDNÁŠKA

04. 04. 2023 v 18 h

Barokní řezané poháry

Přednáška PhDr. Jana Mergla, Ph.D. o barokním sklu nejen k výstavě Sběratel – Lannova sbírka skla.

Dnes obecně přijímaný názor o zásadním přínosu českého barokního řezaného skla a zlomové roli, kterou sehrálo ve vývoji světového sklářského umění, se začal utvářet a prosazovat během poslední čtvrtiny 19. století. Nemalým podílem k tomu přispěla také sběratelská aktivita Vojtěcha Lanny završená roku 1906 darováním obsáhlého souboru barokního skla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč