LETEM MALÝM GALERIJNÍM SVĚTEM. PROCHÁZKA

04. 11. 2023 v 15 h

Exkluzivní komentovaná procházka po soukromých a neziskových galerijních prostorech v Praze s výkladem insiderky galerijního provozu a kurátorky UPM Mgr. Markéty Vinglerové, která je součástí cyklu Zažít profesi. Co obnáší práce kurátora? A liší se nějak ve velké instituci a v malé galerii?

Praha nabízí v rámci své bohaté kulturní infrastruktury kromě velkých reprezentativních galerijních a muzejních institucí i několik desítek menších privátních galerií, non-profit prostorů či pop-up galerií zaměřených na současné umění. V rámci komentované prohlídky nabídne Markéta Vinglerová vhled do této zajímavé vrstvy galerijního provozu v Praze. Po krátké prezentaci v přednáškovém sále UPM se účastníci procházky vydají Prahou a navštíví několik vybraných prostor za přítomnosti majitelů, provozovatelů, kurátorů či umělců. Jedinečná příležitost prohlédnout si aktuální výstavy, nahlédnout do zákulisí galerijního provozu a setkat se bezprostředně s těmi, kdo jej utvářejí.

Cyklus Zažít profesi vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

Mgr. Markéta Vinglerová (nar. 1977) Historička umění. Od roku 2016 kurátorka Sbírky textilu, módy a hraček v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Zabývá se textilem 20. století a zejména jeho výzkumem v kontextu současného umění. V letech 2007 – 2016 vedla  etc. galerii, neziskový prostor zaměřený na současné umění. Je autorkou textů týkajících se vztahu umění a textilu či výstavní a pedagogické praxe v kontextu textilu. Spolupracovala jako kurátorka na řadě výstavních projektů – např. Pocta suknu: Textil v kontextu umění, 8smička, Humpolec, 2018 (s kurátorkou Emmou Hanzlíkovou), Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu, 2021/22, UPM, (s kurátorkou Setsuko Shibata), Když se textil stává tvarem, 2016, Hunt Kastner Artworks.

Sraz účastníků u pokladny hlavní budovy, délka propgramu 2,5 hodiny s přesuny.

logo Financováno Evropskou unií

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč