LIDOVÉ V ARCHITEKTUŘE JANA KOULY – PŘEDNÁŠKA

11.08.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula bývá jako architekt často přehlížen. Je znám především jako představitel novorenesance v době, kdy architektuře již vládne zcela nový duch. Touha po původní české domácí architektuře jej však vedle české renesance přivedla též k domácím lidovým stavbám, které nejen zachycuje ve svých kresbách a akvarelech, ale i rekonstruuje na několika pražských výstavách. Jednotlivými prvky lidového stavitelství se také teoreticky zaobírá a využívá jich ve vlastní tvorbě.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1