LOBMEYR 1823–1900. PŘEDNÁŠKA

06. 02. 2024 v 18 h

Pohled do výstavy Lobmeyr Vídeň

Přednáška kurátorka PhDr. Jana Mergla, Ph.D. představí firmu Lobmeyr, která oslavila 200. výroční od svého založení a ke které připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze výstavu. Historie světově proslulé sklářské firmy J. & L. Lobmeyr začíná roku 1823 v malém obchodě se sklem, který ve Vídni založil Josef Lobmeyr. S ním, jeho synem Ludwigem a s jejich následovníky v čele se Stephanem Rathem, byla a je vždy spojena snaha reagovat na aktuální a moderní proudy v uměleckořemeslné tvorbě, i potřeba se na hledání nových cest podnětně podílet. Svědčí o tom také dlouhá řada uměleckých osobností, návrhářů a designérů, s nimiž firma spolupracovala a spolupracuje. Sklo se značkou J. & L. Lobmeyr proto vždy stojí na nejvyšších stupních projevů sklářské kultury.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč