LOBMEYR 1900–2023. PŘEDNÁŠKA

05. 03. 2024 v 18 h

Výstavy Lobmeyr Vídeň

Přednáška kurátorka PhDr. Jana Mergla, Ph.D. představí firmu Lobmeyr, která oslavila 200. výroční od svého založení a ke které připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze výstavu. Vztah k minulosti, stejně jako otevřenost a vstřícný postoj k současnému designérskému dění se zrcadlí v dnešní nabídce skla firmy J. & L. Lobmeyr. V ní se setkávají soupravy prodávané již Josefem Lobmeyrem s ikonickými servisy Oswalda Haerdtla a Adolfa Loose a s designem studia formafantasma, malované sklo z doby Ludwiga Loebmeyra s návrhy Leonida Ratha a experimenty Martino Gampera či broušené sklo Josefa Hoffmanna a Sebastiana Menschhorna.. Sklo se značkou J. & L. Lobmeyr proto vždy stojí na nejvyšších stupních projevů sklářské kultury.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč