MARTIN JANECKÝ: HVĚZDÁŘI. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

24. 05. 2022 v 18 h

Myslitel od Martina Janeckého

Komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem, Martinem Janeckým.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 200 Kč | snížené 130 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)