METODIKY, PROJEKTY, DOKUMENTY

PROJEKT HORIZON 2020 – AMASS

Projekt Horizon2020/AMASS – Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture, 01.01.2020 – 31.12.2023.
Projekt Horizon2020 AMASS/ Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture se zaměřuje na výzkum v oblasti strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a ve vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin. 
Partneři: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko, Karlova univerzita,  Czech Republic, University of Malta, La Valetta Malta, Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Viseu Portugal, Hogskolan of Boras, Sweden, Budapesti Corvinus Egyetem, Hungary, Paco Design Collaborative, Italy, University of Leeds, United Kingdom. 
Výzkumná skupina KVV PedF UK navazuje na dlouholetou spolupráci s UPM v oblasti akčního výzkumu a na podzim 2020 realizovala některá výzkumná šetření o průběhu edukace pro vybrané skupiny návštěvníků. V souladu s evropskou tematikou Transformací 17-19 se tak obě pracoviště zapojují do badatelské práce v mezinárodním týmu.

realizované projekty
více informací
další informace o projektu s KVV

Projekt Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy v rámci NAKI

UPM v Praze se v letech 2011–2013 jako partner Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podílelo na výzkumném projektu Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
Vedoucí projektu: Marie Fulková, hlavní řešitelka za UPM: Vladimíra Sehnalíková

Vybrané výstupy projektu, odborné publikace

Metodiky přípravy a realizace vzdělávacích programů pro galerijní, muzejní a školní pedagogy pro předškolní, základní školní a gymnaziální vzdělávání tvoří tři samostatné celky se společnou částí zahrnující obecné zásady, které zohledňují potřeby jednotlivých stupňů škol. Obsahují podrobnější specifiku pedagogických postupů podle stupně školy a profilu žáka/studenta – návštěvníka galerie/muzea. Tato část představuje stručné případové studie se všemi potřebnými informacemi a aspekty, které by bylo možno využít, zopakovat, přizpůsobit a aplikovat v podobných situacích, nebo dokonce tyto situace modelovat podle zásad poznatků z případové studie. Příklad každé metodiky obsahuje také názorný edukační program s didaktickými pokyny, který považujeme za typický, jeho následné pedagogické zpracování ve škole nebo v rodině a obrazovou dokumentaci.
Metodiky byly v roce 2014 certifikovány Ministerstvem kultury ČR.

Metodika I (pro předškolní vzdělávání) ke stažení zde, pracovní listy pro žáky a učitele ke stažení zde
Metodika II (pro základní vzdělávání) ke stažení zde
Metodika III (pro gymnaziální vzdělávání) ke stažení zde

Publikace GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE 2. UMĚNÍ A KULTURA VE ŠKOLNÍM KONTEXTU. UČENÍ Z UMĚNÍ je k zakoupení v našem e-shopu zde

Podmalby na skle – distanční program pro školní vzdělávání

Program vznikl ze spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byl součástí projektu UK PROGRES Q17 příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu/vizuální gramotnost.
V době distanční výuky v letním semestru 2020 připravili studenti KVV k výstavě V lesku zlata, v září barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM edukační program, který mohou učitelé využít přímo ve škole, aniž by výstavu v muzeu navštívili. Dvě vybrané studentské práce ke stažení:
Sv. Starosta
Fenomén portrétních siluet
Video upoutávka na výstavu zde

K odběru newsletteru edukačního oddělení pro učitele se můžete přihlásit kliknutím zde.