MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

03. 09. 2021 v 16.30 hodin

Muž stojící na nároží na žebříku a vylepující plakáty
Bianco kalendář na rok 1879, 1878 Viktor Barvitius (1834–1902). Tisk: Actien Gesellschaft Bohemia/Litografie Bohemia, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění s její kurátorkou a autorkou stejnojmenné knihy Lucií Vlčkovou.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.