MODROTISK! VÝTVARNÉ HRANÍ VE VÝSTAVĚ

21. 01. 2022 v 10 hodin

Děti si hrají s odstřižky látek

Chcete se svými malými dětmi strávit zajímavé dopoledne? Přijďte na výtvarné hraní na výstavu Móda v modré v UPM. Nejenže si prohlédnete výstavu s komentářem lektorky, ale vyzkoušíte si i společně různé výtvarné techniky, které vám přiblíží proces tvorby vzorů, barvení a tisku modrého textilu v českém i japonském kontextu. Domů si odnesete svůj návrh jukaty, letního japonského kimona, originální pohlednici, záložku do knihy a prostorový objekt.

Sraz v pokladně muzea

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 30 Kč za osobu ke vstupence do výstavy