NA TĚLO! SPODNÍ PRÁDLO A FIGURÍNY. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

24. 10. 2023 v 18 h

FIGURÍNY

Komentovaná prohlídka z cyklu Materiály, techniky, postupy s restaurátorkami textilu Bc. Nelou Lahodovou a Mgr. Bc. Michaelou Závadskou.

Silueta ženské postavy se v průběhu staletí různě proměňovala podle módy a současně reflektovala i postavení ženy ve společnosti. Do sálu Oděv: Tělo a tělesnost stálé expozice UPM byl vybrán a postupně zrestaurován soubor spodního prádla, který doplňuje chronologickou řadu vývoje odívání od doby empíru až po současnost. Změna tvaru a postupné uvolňování postavy od svazujících korzetů a spodniček dokumentují figuríny, které byly vyrobeny a přizpůsobeny na míru každému exponátu. Na jaká tajemství se během restaurování narazilo a co už se nepropsalo do popisků ve vitríně? Jaká silueta byla pro výrobu nejsložitější? Co všechno obnáší práce restaurátora a s čím se nejčastěji potýká? Na tyto a další otázky budou odpovídat restaurátorky textilu UPM.

Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

logo Financováno Evropskou unií

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 250 Kč | snížené 180 Kč
(jen vstupenka do výstavy, výklad je zdarma)