NAŠI JEDOU. V TEMNÉ KOMOŘE S POSLEDNÍM SUDKOVÝM ASISTENTEM. PŘEDNÁŠKA

08. 03. 2022 v 18 hodin

Pozvánka na přednášku s fotografií Josefa Sudka

Jan Strimpl je ročník narození 1947, studoval obor kamera na FAMU a byl posledním asistentem Josefa Sudka, jak Sudek sám říkal „učmučem“. nechtěl být Sudkovým epigonem, proto se fotografii mnoho let záměrně vyhýbal a pracoval jako kameraman na volné noze. K fotografii se vrátil až mnoho let po Sudkově smrti na popud Anny Fárové.

Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie v UPM o jeho tvorbě napsal: „V poslední době hledá řešení v technicky brilantních barevných kompozicích odkazujících se již v názvech k cyklům Josefa Sudka Skleněné labyrinty a Velikonoční vzpomínky. Tedy na tu část pozdní autorovy tvorby, u jejíhož vzniku Jan Strimpl osobně byl. Tato zcela výjimečná osobní zkušenost je ale jen východiskem, startovací čárou, od níž autor jde dál k novým tématům a kompozicím, v nichž nechává plnou silou zaznít fenomény světla a často i barev. Někdy na nich nalézáme skleněné objekty, jindy je fotografický obraz členěn do nepravidelných pásů připomínajících grafické objekty Jiřího Koláře. Přírodní motivy jsou snímány ve velkém detailu nebo na vyprázdněných plochách  písčitého břehu. V neposlední řadě zde nalézáme opět téma okna, podaného dnes v pestré barevné skladbě. Je zřejmé, že setkání s Josefem Sudkem bylo natolik fascinující, že své plody vydává i po takřka polovině století.“

Jeho přednáška je doprovodným programem k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč