VSTUPNÉ

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ DO VŠECH PRAŽSKÝCH OBJEKTŮ UPM

Historická budova, expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží a Galerie Josefa Sudka. Vstupenka platí 1 měsíc od prvního použití, v každém objektu pouze jednou.

základní 250 Kč  |  snížené 120 Kč  | rodinné 250 Kč

Vstupné na jednotlivou výstavu v  hlavní budově

základní 150 Kč  |  snížené 80 Kč

EXPOZICE ČESKÝ KUBISMUS V DOMĚ U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

základní 150 Kč  |  snížené 80 Kč

Vstupné na krátkodobou výstavu v Domě U Černé Matky Boží

základní 80 Kč  |  snížené 40 Kč

GALERIE JOSEFA SUDKA

základní 40 Kč  |  snížené 20 Kč

ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU

základní 120 Kč  |  snížené 60 Kč  |  rodinné 180 Kč

Vstupné do jednotlivých expozic zámku

základní 60 Kč  |  snížené 30 Kč  |  rodinné 60 Kč

Snížené vstupné ve všech objektech
studenti 15 – 26 let (v zámku Kamenice nad Lipou 10 – 26 let), důchodci nad 65 let, držitelé karet ISIC, ITIC, GO 25, IYTYC, členové KPVV, Syndikátu výtvarných umělců, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP, AVP
Rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a max. 3 děti
Vstup zdarma do všech objektů
Děti do 15 let (v zámku Kamenice nad Lipou do 10 let), pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací AMG (Asociace muzeí a galerií), držitelé karty ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), členové Společnosti přátel UPM, zaměstnanci NPÚ, členové Uměleckohistorické společnosti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (s doprovodem), držitelé čestné vstupenky (jednorázový vstup pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK ČR po předložení zaměstnaneckého průkazu s platným označením, průvodci skupin nad 10 osob a každý desátý člen skupiny, studenti výtvarných uměleckých škol a uměnovědných oborů. Novináři mají volný vstup po předchozí domluvě s PR oddělením, bez domluvy mají nárok na snížené vstupné.
Školní skupiny (školy akreditované v síti MŠMT ČR)
ZŠ, SŠ, VŠ 30 Kč za žáka od 15 let na jednotlivou výstavu v HB a ČMB, 40 Kč do celé budovy HB a ČMB, pedagogický doprovod zdarma, Galerie Josefa Sudka 20 Kč za žáka od 15 let, pedagogický doprovod zdarma

Ceny edukačních programů na stránce PROGRAMY