OD REPREZENTACE KE KURIOZITĚ. PŘEDNÁŠKA

28. 02. 2023 v 18 h

malby na skle - poprava

Přednáška Bc. Jany Černovské k výstavě Sběratel – Lannova sbírka skla představí soubor skla malovaného emailovými barvami ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze; jeden z nejreprezentativnějších ve světových muzeích. Emailem malované sklo, jako nejtypičtější produkt českého renesančního sklářství, představuje širokou škálou námětů od nejvyšší reprezentace, přes biblická, alegorická, společenská, pracovní či lovecká témata, až po nejrůznější satirické a mnohdy i lechtivé výjevy. Přednáška rovněž představí grafické předlohy, na jejichž základě malíři skla pracovali.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč