OTTO ROTHMAYER – ARCHITEKT, PŘÍTEL, KOUZELNÍK. PŘEDNÁŠKA

01. 02. 2022 v 18 hodin

Pozvánka na přednášku s fotografií Josefa Sudka
Josef Sudek: Procházka po kouzelné zahrádce (1948–1964)

Přednáška Ing. arch. Petra Krajčiho o osobnosti Otto Rothmayera k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč