PÁTRACÍ HRA PRO MALÉ I VELKÉ

Holčička vyplňuje papír

Zajímá vás, jak to vypadá v muzeu a jaké předměty vystavujeme? Přijďte s rodinou či přáteli poznat naši muzejní budovu a stálou expozici Art, Life. Umění pro život trochu jinak s pátrací hrou. Ta vám přiblíží muzejní zahradu i budovu, vybrané exponáty naší stálé expozice, a prostřednictvím několika indicií můžete vyluštit tajenku, která vás dovede k odměně.

Praktické informace:

Hra je samoobslužná, každý účastník pátrání obdrží sešit s pátrací hrou.
Termín absolvování hry si můžete domluvit s jednodenním předstihem na adrese objednavky@upm.cz, abychom měli čas připravit indicie.
Doporučený maximální počet účastníků je 15 osob.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 30 Kč za účastníka hry + vstupenka do výstavy