PAVEL NÁDVORNÍK (& PETR LUKÁŠ). RETROSPEKTIVA 0.3 / POST & RADOST

05. 04. 2023 – 18. 06. 2023

Barevná dvoustrana z časopisu Post

kurátoři: Gabina Fárová, Pavel Vančát
odborná spolupráce: Artarchiv.cz
grafický design: Zuzana Lednická, Studio Najbrt

Pavel Nádvorník, jeden z hybatelů revolučního dění na pražské FAMU a spoluzakladatel družstva Radost, který předčasně zemřel v roce 1994 v pouhých dvaatřiceti letech, byl i výjimečným fotografem neotřelých témat. Jeho cykly o romské sexuální subkultuře, prostředí předrevolučních kotelen či o prvních porevolučních volbách dodnes překvapují svojí důsledností i pronikavostí. Výstava představuje časopiseckou, knižní a výstavní produkci sdružení Radost, které Pavel Nádvorník vedl společně s fotografem a grafikem Petrem Lukášem a které počátkem 90. let představovalo jeden z nejodvážnějších českých nakladatelských a grafických počinů na pozadí nastupujícího digitálního věku. K důležitým lidem kolem agentury Radost patřila především Anna Fárová a její dcera Gabina, ale okruh spolupracovníků byl velmi široký.

Jedním z nejdůležitějších počinů agentury Radost byl časopis Post, který Pavel Nádvorník s Petrem Lukášem založili ještě jako studenti FAMU v roce 1988. Zatímco Lukáš byl autorem grafické úpravy a využíval své znalosti tiskárenské praxe, Nádvorník se soustředil na texty a produkci časopisu. Již v prvním čísle představil Pavel Nádvorník v pestrém výběru dalších autorů také svůj vlastní cyklus Kluci, zatímco Petr Lukáš byl autorem koláže na obálce. Časopis už tehdy otevřeně reagoval na proměňující se paradigma fotografie v postmoderním duchu, vetknutém i do samotného názvu, který ještě u prvních dvou studentských čísel zněl oficiálně Post-fotografie. Post číslo 3 vyšel v březnu 1990 s fotografií Václava Havla na obálce. V té době se rozšířily aktivity agentury Radost také o fotoagenturu a hudební produkci. Počátkem roku 1992 se konečně nakrátko dařilo vydávat Post pravidelně jako „Měsíčník obrazové vlny“, který chce informovat i o aktuální módě a hudbě. Tři čísla, která v tomto roce vyšla, byla vrcholem Postu, další období provázely osobní i ekonomické problémy obou zakladatelů. Příběh časopisu skončil před Vánocemi 1994 náhlou smrtí Pavla Nádvorníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno