PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ Z UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE PRO VÝSTAVNÍ ÚČELY

1/ žádost musí mít základní náležitosti:

  • přesný název, adresu a jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu,
  • název a konkrétní údaje o výstavě
  • termín a umístění výstavy s popisem bezpečnostních a klimatických podmínek ve výstavních prostorách
  • seznam požadovaných sbírkových předmětů s přesnými údaji (název, inventární číslo, dataci, materiál, rozměry) 
  • kontakt na produkci nebo osobu organizující realizaci výstavy

2/ žádost musí být zaslána písemně na ředitelství UPM nejméně 4 měsíce před realizací výstavy

Kladné stanovisko k výpůjčce závisí na stavu sbírkového předmětu a vlastních výstavních projektech UPM. Souhlas s výpůjčkou není vymahatelný.

Při kladném stanovisku UPM musí žadatel počítat s povinným pojištěním sbírkových předmětů na transport i na vystavení a s uhrazením případných výdajů spojených s realizací výpůjčky (paspartování, rámování), které budou předem konzultovány.