POWER OF LACE. KRAJKA, OBJEKT, ODĚV. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

28. 06. 2022 v 18 h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Konstantinou Hlaváčkovou.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 200 Kč | snížené 130 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)