PŘÍRODNÍ INSPIRACE

19. 3. 2024 v 18 h

Poznejte naši stálou expozici ART, LIFE. Umění pro život opravdu důkladně. Jedinečný desetiměsíční cyklus netypických komentovaných prohlídek s historikem Martinem Pijákem nabídne účastníkům vhled do nejrůznějších aspektů lidského života a jeho proměn prostřednictvím exkluzivního výběru exponátů z našeho muzea. Výklad přímo v expozici doplňují fotografie z depozitářů UPM, portréty autorů a další obrazový materiál.

Příroda zpočátku výhradně poskytovala řemeslníkům a umělcům materiál ke zpracování. V renesančních a barokních kunstkomorách měla naturalia – předměty vyrobené z přírodních materiálů – své čestné místo, takže i my můžeme ve stálé expozici obdivovat poháry z lastur nebo kokosových ořechů, předměty z korálů či poznat magický význam některých přírodnin (rohu narvala). Další kapitolou tohoto tématu je inspirace, kterou příroda umělcům poskytovala. V sále Život forem zjistíme, jak se vyvíjela linie od čistě přírodních tvarů přes geometričnost k amorfnosti. Téma inspirace přírodou se však neomezí jen na stálou expozici, řadu příkladů najdeme i ve výzdobě hlavní budovy UPM.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)