PROMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU A KAŽDODENNOSTI DO 19. STOLETÍ I.

16. 4. 2024 v 18 h

Poznejte naši stálou expozici ART, LIFE. Umění pro život opravdu důkladně. Jedinečný desetiměsíční cyklus netypických komentovaných prohlídek s historikem Martinem Pijákem nabídne účastníkům vhled do nejrůznějších aspektů lidského života a jeho proměn prostřednictvím exkluzivního výběru exponátů z našeho muzea. Výklad přímo v expozici doplňují fotografie z depozitářů UPM, portréty autorů a další obrazový materiál.

Jak se měnil životní styl především vyšších vrstev společnosti od 13. století do přelomu 18. a 19. století si ukážeme na řadě předmětů vystavených ve stálé expozici. Dotkneme se politických, hospodářských i sociálních dějin středoevropského prostoru, otevřeme témata vlivu církve na lidský život, proměnu společenských aktivit šlechty. Pohybovat se budeme především v sálech Liturgie a slavnosti, Mikrokosmos. Panovnická kunstkomora a Oděv. Tělo a tělesnost.

Komentovanou prohlídku je možné absolvovat jednotlivé nebo si zakoupit celý cyklus za zvýhodněnou cenu. Můžete si také zakoupit i zimní letní semestr zvlášť.

Koupit si můžete také roční členství ve věrnostním programu Moje museu(p)m za základní cenu 1100 Kč a cena tohoto cyklu bude jen 400 Kč za celý rok nebo 200 Kč za semestr.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)