PROMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU A KAŽDODENNOSTI DO 19. STOLETÍ I.

16. 4. 2024 v 18 h

Poznejte naši stálou expozici ART, LIFE. Umění pro život opravdu důkladně. Jedinečný desetiměsíční cyklus netypických komentovaných prohlídek s historikem Martinem Pijákem nabídne účastníkům vhled do nejrůznějších aspektů lidského života a jeho proměn prostřednictvím exkluzivního výběru exponátů z našeho muzea. Výklad přímo v expozici doplňují fotografie z depozitářů UPM, portréty autorů a další obrazový materiál.

Jak se měnil životní styl především vyšších vrstev společnosti od 13. století do přelomu 18. a 19. století si ukážeme na řadě předmětů vystavených ve stálé expozici. Dotkneme se politických, hospodářských i sociálních dějin středoevropského prostoru, otevřeme témata vlivu církve na lidský život, proměnu společenských aktivit šlechty. Pohybovat se budeme především v sálech Liturgie a slavnosti, Mikrokosmos. Panovnická kunstkomora a Oděv. Tělo a tělesnost.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)