PROMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU A KAŽDODENNOSTI OD 19. STOLETÍ PO DNEŠEK II.

21. 5. 2024 v 18 h

Poznejte naši stálou expozici ART, LIFE. Umění pro život opravdu důkladně. Jedinečný desetiměsíční cyklus netypických komentovaných prohlídek s historikem Martinem Pijákem nabídne účastníkům vhled do nejrůznějších aspektů lidského života a jeho proměn prostřednictvím exkluzivního výběru exponátů z našeho muzea. Výklad přímo v expozici doplňují fotografie z depozitářů UPM, portréty autorů a další obrazový materiál.

Tato komentovaná prohlídka volně navazuje na předchozí, přesuneme se do 19., 20. a 21. století, kdy nastal překotný vývoj společnosti. Řada celospolečenských fenoménů se promítla i do uměleckého řemesla – industrializace, masová výroba, zrychlování životního tempa. Mnoho z předmětů, které vám ve stálé expozici ukážeme, si budete pamatovat z domácností svých prarodičů či rodičů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)