SCHMUCK WANDER VOL. 5

08.10.2020 – 07.02.2021

Kurátorky: Tereza Vernerová Volná a Mária Hriešik Nepšinská

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky. Klíčovým záměrem je navázání nových kontaktů, posílení komunikace napříč geografickými či generačními hranicemi, a především vytvoření společných autorských děl. Idea zorganizovat tento ojedinělý projekt cestujících šperků vznikla ze zájmu o globální integraci v oblasti uměleckého šperku. Původní projekt vzniknul na Slovensku v roce 2009 a od té doby proběhly již čtyři ročníky a následovala série výstav v několika evropských městech.

Současný pátý ročník Schmuck Wanderu byl prodchnutý vzpomínkou na významného českého sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942-2014). Svými kinetickými a světelnými objekty, šperky a projekty z oblasti body-artu Novák obohatil český umělecký provoz konce 20. a počátku 21. století. Velký a zatím možná zatím nedoceněný je také jeho přínos pedagogický. V letech 1990–2007 vedl ateliér Kov a šperk na VŠUP v Praze, od roku 2008 od své smrti pokračoval ve výuce v ateliéru Design kovu a šperku na UUD (nynější Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara) na ZČU v Plzni. Jako hostující pedagog působil také na zahraničních školách.

Na počátku projektu byli osloveni Novákovi přátelé, spolupracovníci a studenti, od nichž se balíčky rozletěly dále do světa. Zúčastnění autoři měli volnou ruku ve výběru dalšího výtvarníka, který bude na společném díle dále pokračovat. Ve výsledku se na jednom šperku podíleli v průměru dva až čtyři tvůrci. Umělci měli možnost pracovat s původním materiálem z ateliéru V. K. Nováka, který věnovala autorova manželka Ludmila Šikolová.

Výstava Schmuck Wander vol.5 představuje práci 47 autorů z osmi zemí, kteří společnými silami vytvořili 19 objektů či šperků. Putování děl a proces transformace jednotlivých šperků a objektů dokumentuje katalog „Schmuck Wander Passport vol.5“, kde jsou formou kreseb, textových a fotografických záznamů zachyceny inspirační zdroje, osobní příběhy a vzpomínky zúčastněných autorů na V. K. Nováka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 13-19 h
středa až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
zdarma