SKRZ HABROVÝ PLOT – PŘEDNÁŠKA

25. 01. 2022 v 18 hodin

Pozvánka na přednášku s fotografií Josefa Sudka

Přednáška o vytváření životního prostoru dvou významných osobnosti českého umění a architektury Otto a Boženy Rothmayerových.

Rodinný dům Otto a Boženy Rothmayerových na pražském Břevnově se již po dostavbě v roce 1930 stál místem intenzivní tvůrčí práce manželů Rothmayerových. V době, kdy se Rothmayeroví nastěhovali do svého domu, byla novostavba ne zcela dokončená. Chyběla zde kanalizace a vodu pro koupání bylo potřeba ohřívat ve veliké nádobě, také vybavení interiérů bylo velmi provizorní. Jednotlivé místnosti se záhy začaly zaplňovat uměním, vzorky materiálů, stavebními prvky z Pražského Hradu, kde vrcholily úpravy jejichž vedením byl pověřen architekt Otto Rothmayer. Rodina a její přátele měli velikou zálibu v procházkách přírodou a výlety byly pro ně podstatným zdrojem inspiraci pro vlastní tvorbu.

Dům se postupně stal ateliérem, který díky nenucenému laskavému neladu, poskytoval obyvatelům a jejich hostům tolik krásy a klidu, jejíž intimita byla chráněná  habrovým plotem, který pozvolným růstem, měnicí se barevnosti a strukturou se přičinil k tomu, že se  toto místo stávalo čím dál více tajemným a kouzelným.

Přednáška Mgr. Marie Szadkowske k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč